Bygningsferien / Ferieloven

FERIEN 2019:

Fellesferien sommeren 2019 anbefales lagt til perioden fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli (uke 28, 29 og 30). Det er resultatet av de drøftingene som Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har hatt når det gjelder plassering av bygningsferien for ferieåret 2019. Partene understreker at plasseringen er en anbefaling fra organisasjonene.

Anbefalt plassering av hovedferien, 21 virkedager, og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) blir da slik :

  • Påsken 2019 (3 feriedager). Legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken
  • Fredag 31. mai 2019 (1 feriedag)
  • Sommerferien 2019 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager). Anbefales lagt til tiden fra og med mandag 8. juli til og med fredag 26. juli. Dvs ukene 28, 29 og 30.
  • Fredag 27. desember (1 feriedag)
  • Øvrige feriedager (5 feriedager) avtales lokalt

Nyttårsaften er fridag etter Fellesoverenskomsten for byggfag.

Annen plassering av sommerferien avtales lokalt.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger

Les hele protokollen her

 

Endringer i ferieloven fra 1. januar 2009

Det er foretatt enkelte endringer og presiseringer i ferieloven. Endringene trådte i kraft 1. januar i år.

En viktig målsetting med endringene i ferieloven er å sørge for at arbeidstakerne sikres årlig feriefritid. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke har blitt avviklet, er det nå innført en bestemmelse om at denne ferien skal overføres til det påfølgende år. Dette innebærer at muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie bortfaller.

Det er også innført en øvre ramme i arbeidsgivers og arbeidstakers adgang til å avtale forskuddsvis avvikling av ferie. Tidligere var det ingen begrensning i denne avtaleadgangen, mens det nå er innført en begrensing som innebærer at det kun kan inngås avtale om forskuddsvis avvikling av inntil 12 feriedager.

Med disse endringene vil man i enda større grad bidra til å sikre hovedhensynet bak ferieloven, som er å ivareta arbeidstakernes behov for årlig ferie.

Videre er skjæringstidspunktet for retten til ekstraferie for arbeidstakere over 60 år endret. Før lovendringen var det bare de arbeidstakerne som fylte 60 år før
1. september i ferieåret som fikk en ekstra ferieuke. Lovendringen innebærer at alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret får en ekstra uke ferie. Dette er positivt ut fra et seniorpolitisk perspektiv.
LOV OM FERIE (LOVDATA)

Faktaside om ferie fra Arbeidstilsynet

Faktaark - ferie og feriepenger (Fellesforbundet)