Arbeidsliv

Flere boliger, færre næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra november til desember. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016. 23.01.18   |   Les mer

Konkurser i uke 3/2018

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.913 755 243 19.01.18   |   Les mer

Produktivitetsfall i bygg og anlegg

Produktiviteten i bygge- og anleggsbransjen har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med 30 prosent. Produktiviteten i næringsgruppen bygge- og anleggsvirksomhet, slik den måles i nasjonalregnskapet, har alt eller vært uendret i mange år. I 2016 var arbeidsproduktiviteten, definert som bruttoprodukt i faste priser, nesten 10 prosent lavere enn nivået i 2000. 19.01.18   |   Les mer

Politisk pub: Ta et oppgjør med bemanningsbransjen

01/24/2018 18:00

 

POLITISK PUB: TA ET OPPGJØR MED BEMANNINGSBRANSJEN

TID: Onsdag 24. januar kl 18.00

STED: Kulturhuset i Oslo, Youngsgata 6 (i hovedrommet)

I panelet:

  • Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening
  • Miroslaw Bartnik, tillitsvalgt i Workshop, nå frikjøpt til Oslo Bygningsarbeideforening og Rørleggernes fagforening
  • Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt i Fagorbundet Moss og Våler

Ordstyrer: Helene Bank, for Velferdsstaten

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldte gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV først. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. 15.01.18   |   Les mer
Syndiker innhold