Arbeidsliv

Konkurser i uke 16/2018

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 20.04.18   |   Les mer

Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017. Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 93,6 milliarder kroner i 2017; 24 milliarder mer enn året før. Utviklingen i omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene har vært positiv siden 2010. Den prosentvise endringen i omsetning for bygg og anlegg totalt sett har holdt seg rundt en økning på 5 til 6 prosent årlig de siste fem årene. 20.04.18   |   Les mer

1. mai-frokost i Folkets Hus

05/01/2018 10:12

VELKOMMEN TIL 1. MAI-FROKOST

TRADISJONEN TRO AVHOLDER FELLESFORBUNDETS AVDELINGER 1. MAI-FROKOST I FOLKETS HUS I OSLO, SAL A

FROKOSTEN SERVERES FRA KL 09.30 OG VARER UTOVER FORMIDDAGEN.

UNDERHOLDNING, ALLSANG OG TALER.

ALLE MEDLEMMER MED FAMILIE ER INVITERT. ARRANGEMENTET ER GRATIS.

VELKOMMEN!

 

Styret anbefaler å stemme ja ved årets tariffoppgjør

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet det anbefalte meklingsforslaget 2018. Vi er fornøyde med at det kommer på plass ordninger som tetter de mest urettferdige hullene i AFP-ordningen, men vi er veldig usikre på hvordan dette vil slå ut i praksis. Det vi er sikre på, er at det vil oppstå nye hull, og at det ikke er siste gangen vi diskuterer pensjonsspørsmål i tariffoppgjøret. 16.04.18   |   Les mer

Konkurser i uke 15/2018

Denne uka var det kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 25 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 13.04.18   |   Les mer
Syndiker innhold