Streik

Få oppdateringer om tariffoppgjøret på SMS

05/10/2018 09:40

Hold deg oppdatert under årets tariffoppgjør

Årets tariffopgjør er rett rundt hjørnet. Hold deg oppdatert ved å registrere mobilnummret ditt i Fellesforbundets SMS-tjenester

Registrer mobilnummeret ditt her

 

Stå på for tariffavtale!

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har vedtatt en støtteuttalelse til de streikende ved bedriften Sekkingstad i Hordaland. Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Situasjonen ved bedriften Sekkingstad er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til Norse Productions på Skaganeset ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven. 27.09.17   |   Les mer

166 000 tapte arbeidsdager

166 000 arbeidsdager gikk tapt som følge av 14 arbeidskonflikter i 2016. Til sammenlikning var det 10 konflikter med tap av 148 000 arbeidsdager ved forrige hovedoppgjør. I de 14 arbeidskonfliktene i 2016 var det involvert 8 900 arbeidstakere. Flest tapte arbeidsdager var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakere involvert med tap av 92 700 arbeidsdager. Det utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året. 09.05.17   |   Les mer

Ingen streik i industrien og byggfagene

Torsdag ble det avholdt uravstemning for industrioverenskomsten, fellesoverenskomst for byggfag, byggeindustrien og biloverenskomsten. Alle de fire overenskomstene fikk et klart ja-flertall 29.04.16   |   Les mer

1. mai frokosten i Folkets Hus blir avlyst

Vi har fått beskjed fra Oslo Kongressenter Folkets Hus at de ikke kan arrangere frokost 1. mai fordi de ansatte er tatt ut i streik. Vi må dessverre avlyse 1. maifrokosten i år. Men vi oppfordrer alle våre medlemmer likevel til å delta i LO i Oslo sitt 1. maiarrangement på Youngstorget og vise sin støtte og solidaritet med de streikende medlemmene i Hotell og Restaurant 29.04.16   |   Les mer
Syndiker innhold