Streik

Støtteuttalelse til de ansatte i Elkjøp Distribusjon

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Vi er derfor glade for at de ansatte ved Elkjøp Distribusjon på Karihaugen ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten 27.06.18   |   Les mer

Det er varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang

I forbindelse med årets tariffoppgjør er det varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang. Det betyr at det kan være streik fra søndag 8. april. I praksis vil det, for de fleste, bety at det kan være streik fra mandag 9. april ved arbeidstidas begynnelse. Vi ber om at det settes i gang nødvendige tiltak for at en eventuell streik kan bli effektiv - streikevakter osv. 03.04.18   |   Les mer

Få oppdateringer om tariffoppgjøret på SMS

05/10/2018 09:40

Hold deg oppdatert under årets tariffoppgjør

Årets tariffopgjør er rett rundt hjørnet. Hold deg oppdatert ved å registrere mobilnummret ditt i Fellesforbundets SMS-tjenester

Registrer mobilnummeret ditt her

 

Stå på for tariffavtale!

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har vedtatt en støtteuttalelse til de streikende ved bedriften Sekkingstad i Hordaland. Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Situasjonen ved bedriften Sekkingstad er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til Norse Productions på Skaganeset ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven. 27.09.17   |   Les mer

166 000 tapte arbeidsdager

166 000 arbeidsdager gikk tapt som følge av 14 arbeidskonflikter i 2016. Til sammenlikning var det 10 konflikter med tap av 148 000 arbeidsdager ved forrige hovedoppgjør. I de 14 arbeidskonfliktene i 2016 var det involvert 8 900 arbeidstakere. Flest tapte arbeidsdager var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakere involvert med tap av 92 700 arbeidsdager. Det utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året. 09.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold