Regelverk

Faglig ungdomskurs 15.10. - 19.10.

08/27/2018 16:00

FAGLIG UNGDOMSKURS

Fellesforbundet inviterer til faglig ungdomskurs på Sørmarka Hotell i tidsrommet 15.10.2018 - 19.10.2018

Målgruppen for kurset er ungdomskontakter, ungdomstillitsvalgte og ungdom som ønsker å arbeide videre med ungdomsarbeid eller faglig arbeid i klubb eller avdeling. 
Det er ønskelig at deltakerne har deltatt på lokale/snetrale kurs tidligere eller innehar kompetanse som kan veie opp for dette.

Tema på plakaten er:

2 300 tilsyn rettet mot akrim

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at etaten gjennomførte nærmere 2 300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet. Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut - uten at det er det, fortsetter Vollheim. 04.05.18   |   Les mer

Styret anbefaler å stemme ja ved årets tariffoppgjør

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet det anbefalte meklingsforslaget 2018. Vi er fornøyde med at det kommer på plass ordninger som tetter de mest urettferdige hullene i AFP-ordningen, men vi er veldig usikre på hvordan dette vil slå ut i praksis. Det vi er sikre på, er at det vil oppstå nye hull, og at det ikke er siste gangen vi diskuterer pensjonsspørsmål i tariffoppgjøret. 16.04.18   |   Les mer

Fagarbeiderlønna i Fellesoverenskomst for byggfag økte med kr 5,90 per time

Den 14. og 15. mars 2018 ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening på Fellesoverenskomst for byggfag (FOB). De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble gjennomført på grunnlag av mandat som fremkommer av Riksmeklerens møtebok av 2. og 4. mars, samt protokoll mellom LO og NHO av 13. mars 2018. 10.04.18   |   Les mer

Flere leverer regnskap

1 586 foretak har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år. Antallet som ikke har levert er 39 prosent lavere enn året før, og det er selvsagt veldig positivt, sier underdirektør Narve Amundsen ved Brønnøysundregistrene i en melding fra registrene. Tallet gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap,boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. De som ikke har levert utgjør 0,56 prosent av totalt 284 090 innsendingspliktige 09.03.18   |   Les mer
Syndiker innhold