Regelverk

Styret anbefaler å stemme ja ved årets tariffoppgjør

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet det anbefalte meklingsforslaget 2018. Vi er fornøyde med at det kommer på plass ordninger som tetter de mest urettferdige hullene i AFP-ordningen, men vi er veldig usikre på hvordan dette vil slå ut i praksis. Det vi er sikre på, er at det vil oppstå nye hull, og at det ikke er siste gangen vi diskuterer pensjonsspørsmål i tariffoppgjøret. 16.04.18   |   Les mer

Fagarbeiderlønna i Fellesoverenskomst for byggfag økte med kr 5,90 per time

Den 14. og 15. mars 2018 ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening på Fellesoverenskomst for byggfag (FOB). De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble gjennomført på grunnlag av mandat som fremkommer av Riksmeklerens møtebok av 2. og 4. mars, samt protokoll mellom LO og NHO av 13. mars 2018. 10.04.18   |   Les mer

Flere leverer regnskap

1 586 foretak har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år. Antallet som ikke har levert er 39 prosent lavere enn året før, og det er selvsagt veldig positivt, sier underdirektør Narve Amundsen ved Brønnøysundregistrene i en melding fra registrene. Tallet gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap,boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. De som ikke har levert utgjør 0,56 prosent av totalt 284 090 innsendingspliktige 09.03.18   |   Les mer

Gangen i årets tariffoppgjør

04/09/2018 12:49

GANGEN I ÅRETS TARIFFOPPGJØR

Mandag 12. mars starter årets tariffoppgjør med kravoverlevering mellom LO og NHO i Næringslivets Hus på Majorstua. Dagen etter starter forhandlingene.

Forhandlingene pågår fram til 22. mars. Hvis LO og NHO blir enige under forhandlingene går resultatet ut til uravstemning til medlemmene i de avtaleområdene som er omfattet.

Kurs: Ung i Fellesforbundet, 14.04.-15.04

03/08/2018 15:41

UNG I FELLESFORBUNDET

Fellesforbundet ADK Øst inviterer alle Fellesforbundets medlemmer i Oslo, Akershus og Østfold under 30 år til å delta på dette ungdomskurset. Det er ingen forventede krav til forkunnskaper, verv eller tidligere deltakelse i noen av våre kurs. Samtidig er det også åpent for tilltitsvalgte og ungdomstillitsvalgte med mer eller mindre erfaringer innenfor forbundsområdet.

STED: Sørmarka kurs og konferansehotell

DATO: 14.04.2018 - 15.04.2018

TIDSPUNKT: 10.00 - 15.30

Syndiker innhold