Regelverk

Politisk pub: Ta et oppgjør med bemanningsbransjen

01/24/2018 18:00

 

POLITISK PUB: TA ET OPPGJØR MED BEMANNINGSBRANSJEN

TID: Onsdag 24. januar kl 18.00

STED: Kulturhuset i Oslo, Youngsgata 6 (i hovedrommet)

I panelet:

  • Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening
  • Miroslaw Bartnik, tillitsvalgt i Workshop, nå frikjøpt til Oslo Bygningsarbeideforening og Rørleggernes fagforening
  • Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt i Fagorbundet Moss og Våler

Ordstyrer: Helene Bank, for Velferdsstaten

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldte gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV først. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. 15.01.18   |   Les mer

Temakveld: Bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser

02/07/2018 16:00

Ungdomsgruppene i Fellesforbundet og EL og It - forbundet i Oslo og Akershus inviterer til temakveld:

Bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser og lærlingeordningen

Siden frislippet av bemanningsbransjen ser vi at leiefolk oftere og oftere erstatter faste ansettelser. Spesielt i Oslofjordområdet har dette blitt et enorm problem i byggebransjen som er nærmest umulig å holde oversikten over.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskirftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. 11.01.18   |   Les mer

Forlik i tvist om politisk streik

Da fagforeninger i Oslo varslet politisk streik 15. november med krav om forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området, gikk NHO ut og sa at streiken ville være ulovlig og tariffstridig. De sendte stevning til Arbeidsretten. NHOs påstand var at bare LO og forbund hadde adgang til å varsle politisk streik. Saken var berammet for Arbeidsretten i begynnelsen av februar, men før jul ble LO og NHO enige. 04.01.18   |   Les mer
Syndiker innhold