Dagpenger / Zasilek dla bezrobotnych

Dagpenger under arbeidsløshet:

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle visse andre vilkår.

Hvem kan få dagpenger?
Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

  • har fått redusert arbeidstida di med minst 50 prosent.
  • har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygda), eller minst 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderår. Foreldrepenger, svangerskapspenger og sykepenger regnes med i kravet til minsteinntekt
  • er reell arbeidssøker
  • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
  • bor eller oppholder deg her i landet

Niezbedne zalaczniki do wniosku o zasilek dla bezrobotnych (nødvendige vedlegg når du søker dagpenger)

Les mer om dagpenger og dokumentasjonskrav: NAV