Fellesoverenskomst for byggfag (FOB)

 

Trykker du på bildet vil du finne Fellesoverenskomst for byggfag 2010 - 2012 på Fellesforbundet sin overenskomstside.

 

 Kapitlene det er mest spørsmål etter finner du her:

  • Kapittel 2: Lønnsbestemmelsene
  • Kapittel 4: Hovedlønnssystemet, akkordarbeid og akkordtariffen
  • Kapittel 6: Arbeidstid
  • Kapittel 7: Reise- og oppholdsbestemmelsene


Enighet om nye byggfagsbestemmelser

Den 23.01.2012 ble Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening  enige om nye bestemmelser i Fellesoverenskomst for byggfag. Enigheten bygger på det felles arbeidsnotatet som kom ut av drøftelsene i forrige tariffoppgjør. De nye bestemmelsene gir de lokale partene større frihet til å avtale forskjellige typer lønnssystem.

Minstelønnsprinsippet blir gjennomgående i og med at retten til årlige forhandlinger om regulering av fortjenestenivået blir gjort gjeldende for alle fag.

Plikten, men ikke retten, til å benytte akkord som hovedlønnssystem i fagene med landsakkordtariffer, faller bort. På den andre siden blir partenes rettigheter og plikter vedrørende akkordarbeid gjort gjeldende for alt akkordarbeid enten det er landsakkordtariffene eller lokale akkordavtaler som avtales.

Protokoll fra forhandlingene 23.01.12

Vedlegg til protokollen 23.01.12