Hovedavtalen LO - NHO

Hovedavtalen LO - NHO 2006 - 2009. Her finner du en Power Point-presentasjon med det viktigste innholdet i de forskjellige avsnittene i Hovedavtalen.

Hele Hovedavtalen kan du laste ned her.

Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, lokale foreninger og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og foreninger (avdelinger).

Du kan finne mer om Hovedavtalen av 1935 - samfunnsmessige virkninger gjennom 70 år på arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.


Endring i Hovedavtalens permitteringsregler:

Partene i arbeidslivet ba i et felles brev, datert 2. februar 2009,  til Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen om at kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger senkes til 40 prosent og at muligheten for avbrudd i permitteringsperioden pga. arbeid, utvides fra fire til seks uker.

Departementet har iverksatt endringene fra 1. juli 2009.

Tidligere regel om fire uker var lik tilsvarende bestemmelser i de fleste Hovedavtalenes permitteringsregler.
LO og NHO har derfor gjennom en protokoll datert 4. juni 2009 endret Hovedavtalens § 8-3 nr 7, første punktum til følgende ordlyd:

"Dersom en permitteringsperiode avbrytes, og arbeidstaker inntas i arbeid i mer enn 6 uker, skal ny permitteringsperiode anses som ny permittering i relasjon til bestemmelsene om vilkår, drøftelser, varsler mv".

Les mer om endringene i Hovedavtalen og permitteringsreglene.