Faglig ungdomskurs 15.10. - 19.10.

08/27/2018 16:00

FAGLIG UNGDOMSKURS

Fellesforbundet inviterer til faglig ungdomskurs på Sørmarka Hotell i tidsrommet 15.10.2018 - 19.10.2018

Målgruppen for kurset er ungdomskontakter, ungdomstillitsvalgte og ungdom som ønsker å arbeide videre med ungdomsarbeid eller faglig arbeid i klubb eller avdeling. 
Det er ønskelig at deltakerne har deltatt på lokale/snetrale kurs tidligere eller innehar kompetanse som kan veie opp for dette.

Tema på plakaten er:

  •  Fellesforbundets oppbygging og arbeidsmåte
  • LOs oppbygging og arbeidsmåte
  • Ungdommens plass i fagbevegelsen
  • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av faglig ungdomsarbeid
  • Tale- og debattteknikk
  • Fagligpolitisk samarbeid
  • Gjennomgang av internasjonalt arbeid i fagbevegelsen

Frist for påmelding: 27. august

Du melder deg på her