Gangen i årets tariffoppgjør

04/09/2018 12:49

GANGEN I ÅRETS TARIFFOPPGJØR

Mandag 12. mars starter årets tariffoppgjør med kravoverlevering mellom LO og NHO i Næringslivets Hus på Majorstua. Dagen etter starter forhandlingene.

Forhandlingene pågår fram til 22. mars. Hvis LO og NHO blir enige under forhandlingene går resultatet ut til uravstemning til medlemmene i de avtaleområdene som er omfattet.

Dersom det blir brudd i forhandlingene går oppgjøret til mekling. Det er Riksmekleren som innkaller partene til mekling. 3. april er den datoen hvor partene kan begjære brudd i meklingen og da har man frist til 7. april for å unngå konflikt.

Forhandlingene i LO-NHO-området omfatter ca 200 000 ØO-medlemmer i privat sektor fordelt  på over 130 avtaler og mange bransjer

Les mer