Kurs i akkordtariffen

04/05/2018 16:00

OSLO BYGNINGSARBEIDERFORENING OG TØMRER OG BYGGFAGFORENINGEN ARRANGERER

KURS I AKKORDTARIFFEN

Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Tid: Fra fredag 20. april til søndag 22. april

Kurset tar for seg akkordtariffen i maler-, murer-, betong-, tømrer- og taktekkerfaget. Det vil også bli en gjennomgang av overenskomstens kapittel 4- akkordarbeid og akkordtariffer.

Stoffet som er spesielt for de enkelte fag avholdes som separate kurs.

Det blir fellesavreise med buss fra Møllergata 24 fredag kl 15.00 med retur søndag kl 14.00.

Kurset er gratis for foreningens medlemmer

Bindende påmelding til Oslo Bygningsarbeiderforening på sms til Børre på 920 39 579 eller borre.hagen@fellesforbundet.org 

eller til Tømrer og Byggfagforeningen på sms til Ken på 936 86 797 eller leder@byggfag.org. 

Kursplakaten kan du lese her

PÅMELDING SNAREST MULIG OG SEINEST TORSDAG 5. APRIL