Temakveld: Bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser

02/07/2018 16:00

Ungdomsgruppene i Fellesforbundet og EL og It - forbundet i Oslo og Akershus inviterer til temakveld:

Bemanningsbransjens undergraving av faste ansettelser og lærlingeordningen

Siden frislippet av bemanningsbransjen ser vi at leiefolk oftere og oftere erstatter faste ansettelser. Spesielt i Oslofjordområdet har dette blitt et enorm problem i byggebransjen som er nærmest umulig å holde oversikten over.

5.november 2017 demonstrerte rundt 2 000 ansatte i byggebransjen og støttespillere foran stortinget for å vise sin misnøye med den skremmende utviklinga, og for å få et forbud mot bemanningsbransjen.

Om et slikt forbud blir aktuelt blir avgjort i mars.

Og hva vil bemanningsbransjen inntog i byggebransjen egentlig ha å si for lærlingene våre som trenger en lærlingeplass? Eller muligheten for en fast ansettelse etter lærlingetiden sin?

For å få ekstra tyngde på saken vår er det viktig at vi som unge tillitsvalgte og medlemmer stiller opp for vår egen framtid.

Innledning ved Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening

Tid og sted: ONSDAG 7. FEBRUAR KL 17.00, MØLLERGATA 24 (5. ETASJE)

Påmelding og evt. spørsmål: ellinor.linnea.spro@fellesforbundet.no
Telefon: 413 70 403

Med vennlig hilsen ungdomsgruppene i Fellesforbundet og EL og It-forbundet i Oslo og Akershus

VEL MØTT!

Les mer