Landsmøteforslag og forslag til LO-kongressen

Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet forslag til landsmøtet i Fellesforbundet høsten 2011 og enstemmig vedtatt følgende forslag

                                        XXXXXXXX

Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet forslag til LO-kongressen 2009 og har gjort følgende vedtak.

XXXXXXXXXX

Medlemsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet forslag til landsmøtet i Fellesforbundet høsten 2015 og enstemmig vedtatt 
følgende forslag