Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Økningen i ledige stillinger holder fram

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tallet på ledige stillinger økte med 10 200 fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018. Den klart sterkeste økningen kom innenfor bergverksdrift og utvinning, en næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknyttede tjenester. I 1. kvartal 2018 var det totalt 68 400 ledige stillinger, som er det største tallet for dette kvartalet siden 2012. Sammenliknet med 1. kvartal 2017 utgjorde dette en økning på 10 200 ledige stillinger 16.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 19/2018

Ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 11.05.18   |   Les mer

Økning i antall jobber

I 1. kvartal 2018 var det rundt 2,8 millioner arbeidsforhold i virksomheter hjemmehørende i Norge. Det innebærer en vekst på 1,9 prosent fra 1. kvartal året før. Blant kvinner og menn var veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 henholdsvis 1,6 prosent og 2,3 prosent. Antall lønnstakere i 1. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 40 000 flere personer enn i 1. kvartal 2018, en økning på 1,7 prosent. 07.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 18/2018

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 04.05.18   |   Les mer

Færre igangsettingstillatelser

I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelser til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Det var flest igangsettingstillatelser i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 180 boliger i 1. kvartal 2018. Deretter kommer fylkene Oslo og Trøndelag med henholdsvis 986 og 904 boliger. 04.05.18   |   Les mer
Syndiker innhold