Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt med 800 personer. I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2 800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest. 01.04.19   |   Les mer

Konkurser i uke 13/2019

Den verste konkursuka så langt i år. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 27 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 29.03.19   |   Les mer

LO varsler streik fra mandag 1. april

LO har i dag krevd den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, og varslet streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april, seinest kl. 06.00. Hvis LO og NHO ikke blir enige vil nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra dette tidspunktet. 27.03.19   |   Les mer

Konkurser i uke 12/2019

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.03.19   |   Les mer

Konkurser i uke 11/2019

Denne uka var det veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.03.19   |   Les mer
Syndiker innhold