Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 27/2018

De veldig høye konkurstallene holder seg helt inn i fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 06.07.18   |   Les mer

Færre arbeidsledige i juni

Antallet registrerte helt arbeidsledige falt med 400 personer fra mai til juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt også med 400 personer. Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper. 04.07.18   |   Les mer

Konkurser i uke 26/2018

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger denne uka, men tallene er fortsatt veldig høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 29.06.18   |   Les mer

Støtteuttalelse til de ansatte i Elkjøp Distribusjon

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Vi er derfor glade for at de ansatte ved Elkjøp Distribusjon på Karihaugen ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten 27.06.18   |   Les mer

Avisa Bygningsarbeideren er snart i postkassa di

Årets andre nummer av avisa Bygningsarbeideren er nå klar for trykkeriet. Går alt som planlagt vil den dukke opp hjemme hos deg en av de nærmeste dagene 25.06.18   |   Les mer
Syndiker innhold