Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordrer i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterkt innen anleggsssektoren. Sammenliknet med forrige år har ordretilgangen i byggebransjen økt med 7 prosent, mens anleggssektoren hadde en vekst på hele 55 prosent. 21.11.17   |   Les mer

Litt mindre byggeavfall

Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra riving har gått ned rundt 8,2 prosent. Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er lite forurenset og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. 20.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 46/2017

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 17.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 45/2017

Konkurstallene omtrent på samme høye nivå som i forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 10.11.17   |   Les mer

Fortsatt vekst i bygg og anlegg

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tas det hensyn til sesongvariasjoner økte bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal. Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Produksjonen i byggesektoren økte i samme periode med 0,9 prosent viser nye tall fra Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet. 07.11.17   |   Les mer
Syndiker innhold