Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 44/2017

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 03.11.17   |   Les mer

Nedgang i arbeidsledigheten i oktober

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 900 personer. Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober. På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. 03.11.17   |   Les mer

Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

I følge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. Strukturstatistikk for bygge og anleggsvirksomhet viser at sysselsettingen økte med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Bransjen sysselsatte dermed i underkant av 235 000 personer. Økningen i antall foretak var noe svakere med 1,0 prosent vekst fra 2015. 01.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 43/2017

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 27.10.17   |   Les mer

Flere tillatelser til nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 27 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, med en svak nedgang fra desember 2016. De siste to måneder viser en svak økning, viser statistikken Byggareal. 23.10.17   |   Les mer
Syndiker innhold