Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Flere leverer regnskap

1 586 foretak har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år. Antallet som ikke har levert er 39 prosent lavere enn året før, og det er selvsagt veldig positivt, sier underdirektør Narve Amundsen ved Brønnøysundregistrene i en melding fra registrene. Tallet gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap,boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. De som ikke har levert utgjør 0,56 prosent av totalt 284 090 innsendingspliktige 09.03.18   |   Les mer

Fortsatt flest polske innvandrere

Polakker utgjør fortsatt den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 200 personer. De utgjør dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 38 400 bosatte. Disse etterfølges av innvandrere fra vårt svenske naboland, som ved inngangen til 2018 talte 35 800 personer. Den fjerde største gruppen består av somaliere, og teller 28 800 personer. 06.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 9/2018

Ei ny uke med fryktelig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 02.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 8/2018

Nok ei ny uke med økende antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 23.02.18   |   Les mer

Konkurser i uke 7/2018

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 16.02.18   |   Les mer
Syndiker innhold