Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 42/2017

Denne uka var det relativt få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 20.10.17   |   Les mer

Stabil vekst i bygg og anlegg

I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 217 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,8 prosent sammenliknet med de seks første månedene i 2016. Størst vekst i omsetning har det vært innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med en økning på 8,2 prosent i første halvår. Denne veksten ligger noe over det som har vært utviklingen for oppføring av bygninger. 19.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 41/2017

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 13.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 40/2017

Fortsatt høye konkurstall, tross en nedgang fra forrige uke. I østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 06.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 39/2017

Fortsatt veldig høye konkurstall, og denne uka var det en betydelig økning fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 29.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold