Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 3/2018

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.913 755 243 19.01.18   |   Les mer

Produktivitetsfall i bygg og anlegg

Produktiviteten i bygge- og anleggsbransjen har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden har produktiviteten i privat sektor i Fastlands-Norge økt med 30 prosent. Produktiviteten i næringsgruppen bygge- og anleggsvirksomhet, slik den måles i nasjonalregnskapet, har alt eller vært uendret i mange år. I 2016 var arbeidsproduktiviteten, definert som bruttoprodukt i faste priser, nesten 10 prosent lavere enn nivået i 2000. 19.01.18   |   Les mer

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldte gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV først. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. 15.01.18   |   Les mer

Konkurser i uke 2/2018

Antall konkursåpninger økte en del i den første hele arbeidsuka dette året. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 12.01.18   |   Les mer

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskirftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. 11.01.18   |   Les mer
Syndiker innhold