Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Svak nedgang i igangsettingstillatelser i 2017

I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 35 300 boliger. Det er 3 prosent færre boliger enn i 2016. Oslo og Akershus ga igangsettingstillatelser til flest boliger. Der ble det gitt tillatelser til bygging av henholdsvis 5 600 og 5 000 boliger i 2017. Det er Oslo som ligger først når det gjelder antall blokkleiligheter, med 4 500, etterfulgt av Akershus, med 2 400, viser nye tall fra Byggareal. 22.03.18   |   Les mer

Neste nummer av avisa Bygningsarbeideren på vei til postkassene

Årets første nummer av avisa Bygningsarbeideren er nå kommet fra trykkeriet. Går alt etter planen vil den være levert før påskeferien tar til, og du kan lese den i ro og fred i en velfortjent påskeferie. Men som alltid kan du allerede nå lese avisa på nett 20.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 11/2018

Antall konkursåpninger økte en del denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 16.03.18   |   Les mer

Uendret sjukefravær

Sjukefraværet i 4. kvartal 2017 var på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent på samme nivå som de siste fire årene, men utgjør en nedgang på 9,1 prosent siden IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) ble inngått i 2001. 15.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 10/2018

Denne uka var det en merkbar nedgang i antall konkursåpninger, selv om tallet fortsatt er høyt. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 09.03.18   |   Les mer
Syndiker innhold