Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 46/2018

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 16.11.18   |   Les mer

Konkurser i uke 45/2018

Antall konkursåpninger doblet seg fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 09.11.18   |   Les mer

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

Innvandrere i håndverksyrker har en forekomst av arbeidsskader som er om lag fire ganger så høy som blant norske arbeidstakere. Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg. 06.11.18   |   Les mer

Konkurser i uke 44/2018

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 02.11.18   |   Les mer

Konkurser i uke 43/2018

Denne uka var det en betydelig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 26.10.18   |   Les mer
Syndiker innhold