Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 22/2018

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 01.06.18   |   Les mer

Konkurser i uke 21/2018

Tross en kraftig nedgang i antall konkursåpninger denne uka, er tallene fortsatt høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 25.05.18   |   Les mer

Laveste fødselsoverskudd siden 1985

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet på 33 år. Vi ble 7 2000 flere i 1. kvartal og folketallet i Norge er nå 5,3 millioner. Fødselsoverskuddet ble på 1 700, noe som er det laveste i første kvartal siden 1985. 22.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 20/2018

Ei kort arbeidsuke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.05.18   |   Les mer

Økningen i ledige stillinger holder fram

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tallet på ledige stillinger økte med 10 200 fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018. Den klart sterkeste økningen kom innenfor bergverksdrift og utvinning, en næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknyttede tjenester. I 1. kvartal 2018 var det totalt 68 400 ledige stillinger, som er det største tallet for dette kvartalet siden 2012. Sammenliknet med 1. kvartal 2017 utgjorde dette en økning på 10 200 ledige stillinger 16.05.18   |   Les mer
Syndiker innhold