Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 37/2018

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 14.09.18   |   Les mer

Nedgang i sjukefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sjukefraværet for 2. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Der er en nedgang på 2 prosent sammenliknet med forrige kvartal. Sammenliknet med 1. kvartal i år gikk det legemeldte sjukefraværet ned med 1,6 prosent og er nå på 5,3 prosent. Det egenmeldte sjukefraværet gikk ned med 4,5 prosent eg er nå på 0,9 prosent. 13.09.18   |   Les mer

Konkurser i uke 36/2018

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 07.09.18   |   Les mer

Konkurser i uke 35/2018

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 31.08.18   |   Les mer

Konkurser i uke 34/2018

Ingen endring i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 24.08.18   |   Les mer
Syndiker innhold