Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 19/2018

Ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 11.05.18   |   Les mer

Økning i antall jobber

I 1. kvartal 2018 var det rundt 2,8 millioner arbeidsforhold i virksomheter hjemmehørende i Norge. Det innebærer en vekst på 1,9 prosent fra 1. kvartal året før. Blant kvinner og menn var veksten i antall arbeidsforhold fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal 2018 henholdsvis 1,6 prosent og 2,3 prosent. Antall lønnstakere i 1. kvartal 2018 var i underkant av 2,6 millioner. Dette var mer enn 40 000 flere personer enn i 1. kvartal 2018, en økning på 1,7 prosent. 07.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 18/2018

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 04.05.18   |   Les mer

Færre igangsettingstillatelser

I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelser til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Det var flest igangsettingstillatelser i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 180 boliger i 1. kvartal 2018. Deretter kommer fylkene Oslo og Trøndelag med henholdsvis 986 og 904 boliger. 04.05.18   |   Les mer

2 300 tilsyn rettet mot akrim

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at etaten gjennomførte nærmere 2 300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet. Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut - uten at det er det, fortsetter Vollheim. 04.05.18   |   Les mer
Syndiker innhold