Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Polakker utgjør fortsatt den største gruppen innvandrere i Norge

Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsgraden blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 06.03.19   |   Les mer

Konkurser i uke 9/2019

Denne uka var det igjen en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 01.03.19   |   Les mer

Konkurser i uke 8/2019

Denne uka var det en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.02.19   |   Les mer

Konkurser i uke 7/2019

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlings- firma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.02.19   |   Les mer

Konkurser i uke 6/2019

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlings- firma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 08.02.19   |   Les mer
Syndiker innhold