Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017. Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 93,6 milliarder kroner i 2017; 24 milliarder mer enn året før. Utviklingen i omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene har vært positiv siden 2010. Den prosentvise endringen i omsetning for bygg og anlegg totalt sett har holdt seg rundt en økning på 5 til 6 prosent årlig de siste fem årene. 20.04.18   |   Les mer

Styret anbefaler å stemme ja ved årets tariffoppgjør

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har behandlet det anbefalte meklingsforslaget 2018. Vi er fornøyde med at det kommer på plass ordninger som tetter de mest urettferdige hullene i AFP-ordningen, men vi er veldig usikre på hvordan dette vil slå ut i praksis. Det vi er sikre på, er at det vil oppstå nye hull, og at det ikke er siste gangen vi diskuterer pensjonsspørsmål i tariffoppgjøret. 16.04.18   |   Les mer

Konkurser i uke 15/2018

Denne uka var det kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 25 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 13.04.18   |   Les mer

Fagarbeiderlønna i Fellesoverenskomst for byggfag økte med kr 5,90 per time

Den 14. og 15. mars 2018 ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening på Fellesoverenskomst for byggfag (FOB). De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble gjennomført på grunnlag av mandat som fremkommer av Riksmeklerens møtebok av 2. og 4. mars, samt protokoll mellom LO og NHO av 13. mars 2018. 10.04.18   |   Les mer

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er spesielt fornøyd med resultatet når det gjelder kravene angående Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hullene i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere. 08.04.18   |   Les mer
Syndiker innhold