Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 14/2018

Tross en kort arbeidsuke var det veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 06.04.18   |   Les mer

Flere besøker SUA

På SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) jobber Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og UDI sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Antall henvendelser er økende. I 2017 tok 139 402 personer kontakt med servicesentrene. 05.04.18   |   Les mer

Det er varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang

I forbindelse med årets tariffoppgjør er det varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang. Det betyr at det kan være streik fra søndag 8. april. I praksis vil det, for de fleste, bety at det kan være streik fra mandag 9. april ved arbeidstidas begynnelse. Vi ber om at det settes i gang nødvendige tiltak for at en eventuell streik kan bli effektiv - streikevakter osv. 03.04.18   |   Les mer

Konkurser i uke 13/2018

I påskeuka har det naturlig nok vært få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 30.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 12/2018

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foret 23.03.18   |   Les mer
Syndiker innhold