Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Økt mangel på arbeidskraft

NAV sin bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44 400 personer. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i den positive retningen vi har sett det siste året. 03.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 17/2018

Fortsatt veldig høye konkurstall, sjøl om det var en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 27.04.18   |   Les mer

Klart ja-flertall i tariffoppgjøret i privat sektor

76,61 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke og forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettige i uravstemningen i LO-NHO-oppgjøret. Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise,- kost- og losjibestemmelsen vært viktig. 27.04.18   |   Les mer

Størst boligvekst på 12 år

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim. 1. januar i år fantes det 2 547 732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken. Det betyr at boligbestanden økte med 32 143 i løpet av 2017. 24.04.18   |   Les mer

Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer

I fjor var det rekordstor nedgang i innvandringen, mye fordi det kommer færre fra Syria. Det kom også færre europeere til Norge, i alt 1 900. Av disse var 900 fra EU-land i Øst-Europa og 600 fra andre nordiske land. Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer, men flytteoverskuddet er redusert. 23.04.18   |   Les mer
Syndiker innhold