Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Svak nedgang i igangsettingstillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra oktober il november, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016. 21.12.17   |   Les mer

Nedgang i nyboligpriser

Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned. Prisene på nye blokkleiligheter og småhus viste en nedgang på 5,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Sammenlignet med 3. kvartal i 2016 er prisene 1,3 prosent høyere i 3. kvartal i 2017 viser nye tall i Prisindeks for nye boliger. Vi må tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne en like svak årsvekst. 20.12.17   |   Les mer

Fortsatt stabilt sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Det var en viss nedgang i det egenmeldte sjukefraværet på -3,86 prosent, mens det legemeldte fraværet viste en svak oppgang på 0,35 prosent fra 2. til 3. kvartal 2017. Dermed har det totale sesong- og influensajusterte sjukefraværet holdt seg stabilt ifølge statistikken over sjukefravær 19.12.17   |   Les mer

Konkurser i uke 50/2017

Fortsatt veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.12.17   |   Les mer

Tariffavtale i Edvardsson Entreprenør as

Gratulerer med tariffavtale! En tariffavtale er selve fundamentet for å få til gode lønns- og arbeidsvilkår i en bedrift. I dag ble det opprettet tariffavtale i Edvardsson Entreprenør as. Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening gratulerer firmaet og våre medlemmer med opprettelsen av avtalen 13.12.17   |   Les mer
Syndiker innhold