Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Færre tillatelser til nye bygg

I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger med i alt 1 039 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 21 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016. Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygging for bofellesskap, hvor nedgangen var 80 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016 viser statistikken Byggeareal. 06.02.18   |   Les mer

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 000 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer. Den registrerte arbeidsledigheten har falt jevnt i over ett år, når det korrigeres for sesongsvingninger. 05.02.18   |   Les mer

Konkurser i uke 5/2018

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 02.02.18   |   Les mer

Hakkespettboka - veiledning i forbindelse med tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring av streik eller lockout har avdelinger og klubber mange viktige oppgaver. I denne brosjyra har forbundet forsøkt å utarbeide en "veiviser" for de lokale tillitsvalgte. Brosjyra er ikke ment å være en "lovbok" med endelig avklarte juridiske konklusjoner på spørsmål som lokale tillitsvalgte kan bli stilt overfor under et tariffoppgjør. Den er ment å være en politisk og organisatorisk veiviser for gjennomføring av et tariffoppgjør 02.02.18   |   Les mer

Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000. Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, noe som tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016. Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 i privat sektor. 01.02.18   |   Les mer
Syndiker innhold