Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Omtrent uendret sesongjustert sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2017. Det er omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Det egenmeldte sjukefraværet gikk ned med 5,9 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, mens det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosent. Til sammen gir dette en nedgang på 0,4 prosent. Fraværet for menn og kvinner viste begge en nedgang, på henholdsvis 0,6 og 0,3 prosent. 22.06.17   |   Les mer

Fortsatt flest fra Polen

Sammenliknet med året før gikk arbeidsinnvandringen blant statsborgere fra de største arbeidsinnvandrerlandene Polen og Litauen ned med henholdsvis 22 og 26 prosent. Polakkene var fortsatt den klart største gruppen med 4 100 nye arbeidsinnvandrere . I absolutte tall utgjorde dette likevel 1 100 færre arbeidsinnvandrere fra Polen i forhold til 2015. 20.06.17   |   Les mer

Konkurser i uke 24/2017

Ei ny verstinguke i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 29 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 16.06.17   |   Les mer

Innfører krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser

Elektroniske lister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombud) og tilsynsmyndighetene raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber på bygge- og arbeidsplassen. 15.06.17   |   Les mer

Ny prognose: Venter 8000 færre ledige i år

Mens det i gjennomsnitt var 84 000 registrert som helt ledige hos NAV i fjor, anslår NAV i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76 000 i år. Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn hva NAV la til grunn i forrige prognose. 14.06.17   |   Les mer
Syndiker innhold