Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 49/2018

Denne uka var det en ørliten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 07.12.18   |   Les mer

Konkurser i uke 48/2018

Denne uka var det en betydelig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 30.11.18   |   Les mer

Nytt vedtak i tariffnemnda

Nytt vedtak i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge ble vedtatt 11. oktober 2018, med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v (allmenngjøringsloven) § 5. Forskriften trer i kraft 1. desember 2018 27.11.18   |   Les mer

Konkurser i uke 47/2018

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 23.11.18   |   Les mer

Konkurser i uke 46/2018

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 16.11.18   |   Les mer
Syndiker innhold