Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Økning i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger økte med 0,4 prosent fra april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene økte med 0,9 prosent, mens materialkostnadene økte med 0,2 prosent i samme periode. Byggekostnadene økte med 0,4 prosent både for eneboliger og for boligblokker fra april til mai. Lønnsstatistikken for 1. kvartal 2017 er regnet inn i byggekostnadene for mai 2017. 12.06.17   |   Les mer

Konkurser i uke 23/2017

En liten nedgang fra forrige uke, men konkurstallene er allikevel urovekkende høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 24 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 09.06.17   |   Les mer

Konkurser i uke 22/2017

Ingen uke har tidligere i år hatt flere konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 29 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 02.06.17   |   Les mer

Bygg og anlegg omsatte for nærmere 500 milliarder i 2015

I 2015 omsatte virksomheter innen bygg og anlegg for 489,1 milliarder kroner. Det er en vekst på 5,8 prosent fra 2014. Med en slik vekst i omsetning fra 2014 til 2015 fortsatte bedriftene i bygge- og anleggsbransjen veksten fra de foregående årene. Veksten fra 2014 til 2015 er imidlertid noe svakere enn i den foregående perioden da den var på 6,3 prosent. 02.06.17   |   Les mer

Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner

Mellom januar og april i år ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel. Det er færre enn på samme tid i fjor. Svindel med dagpenger topper statistikken. Gjennomsnittsbeløpet for anmeldelsene er 162 000 kroner. De fleste sakene gjelder svindel med arbeidsavklaringspenger eller dagpenger, som skal sikre inntekten når man er under behandling eller på tiltak, eller ved arbeidsløshet. Til sammen er det svindlet for nærmere 44 millioner kroner av disse stønadene. 30.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold