Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 20

I uke 20 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 14 firma i byggebransjen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

17.05.09   |   Les mer

Roar Flåthen gjenvalgt som LO-leder

Roar Flåthen, Gerd Kristiansen og Tor-Arne Solbakken ble i dag enstemmig valgt som LOs nye ledertrio. Etter kampvotering ble Kristian Tangen fra Fagforbundet valgt til den siste plassen i LO-ledelsen. Med dette er den sittende nestleder, Geir Mosti, og LO-sekretær Rita Lekang ute av LO-ledelsen. Valgkomiteen fikk sterk kritikk for at den ikke hadde informert hverken Mosti eller Lekang på forhånd.

14.05.09   |   Les mer

Vi vil ha faste ansettelser!

På LO-kongressens tredje dag fikk Oslo Bygningsarbeiderforening sine medlemmer Thomas Kolosowski fra Polen og Andis Aleksandrovics fra Latvia møte LO-leder Roar Flåthen. De overleverte en bunke besvarelser på LOs medlemsundersøkelse "Et godt arbeidsliv". Gjennom tolkene Anna Høstland og Ina Holmstad fortalte de klart og tydelig det som var viktig for de utenlandske medlemmene: Faste ansettelser!

13.05.09   |   Les mer

Serverer LO-kongressen uten tariffavtale

Mye av personalet som jobber i Oslo Kongressenter Folkets Hus, også under LO-kongressen, er ansatte uten tariffavtale. Men knapt noen  tør å snakke om det. Det var nettstedet Magasinet for fagorganiserte som avslørte tirsdag kveld at flere av servitørene som jobber under kongressen verken har vilkår slik loven krever og slettes ikke er i samsvar med de vedtakene det er lagt opp til under kongressen.

12.05.09   |   Les mer

Global Support/Proffman/Fagbemanning

Det tidligere Haldenbaserte leiefirmaet Global Support as flyttet fra Halden til Langhus på slutten av 2008. Samtidig fusjonerte Global Support as og Proffman as, med Global Support som det overtakende selskap. Den 11.02.09 ble det navneskifte til Fagbemanning as og 22.04.09 ble det åpnet konkurs. En måned før var firmaet registrert med 131 ansatte. Denne konkursen har skapt litt støy i lokalmiljøet

11.05.09   |   Les mer
Syndiker innhold