Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Global Support/Proffman/Fagbemanning

Det tidligere Haldenbaserte leiefirmaet Global Support as flyttet fra Halden til Langhus på slutten av 2008. Samtidig fusjonerte Global Support as og Proffman as, med Global Support som det overtakende selskap. Den 11.02.09 ble det navneskifte til Fagbemanning as og 22.04.09 ble det åpnet konkurs. En måned før var firmaet registrert med 131 ansatte. Denne konkursen har skapt litt støy i lokalmiljøet

11.05.09   |   Les mer

Konkurser i uke 19

I uke 19 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 23 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

10.05.09   |   Les mer

Lovforslag om solidaransvar

I dag la regjeringa fram lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønn. I en pressemelding fra arbeids- og inkluderingsdepartementet  sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at regjeringa dermed følger opp et viktig punkt i handlingsplan 2 mot sosial dumping. Han sier videre at dette vil styrke seriøse bedrifters konkurransemuligheter i forhold til useriøse og skal gjelde der tariffavtaler er allmenngjort.

08.05.09   |   Les mer

Ny Tariffnemnd er oppnevnt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt ny Tariffnemnd med virkning fra 1. mai. Fire av representantene er nye, men LOs representant, Ellen Stensrud fortsetter.
I en pressemelding fra departementet sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at han er glad for å ha fått på plass svært kompetente personer som kan ivareta det viktige arbeidet i tariffnemnda.

08.05.09   |   Les mer

Skal vi allmenngjøre bare minstelønna?

På Oslofjordkonferansen i dag ble rapporten "Trenger vi et alternativ eller et supplement til dagens allmenngjøringsordning"? lagt fram. Rapporten er skrevet av Kjell Skjærvø på oppdrag fra Fellesforbundet. Skjærvø begrunnet forslaget med å allmenngjøre bare minstelønna med at vi trenger en ordning som er mer robust overfor EF-retten og vekslende norske regjeringer. 

05.05.09   |   Les mer
Syndiker innhold