Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Vellykket 1. mai med 8 500 i toget i Oslo

Årets 1. mai talere ble møtt av et strålende sommervær og rundt 10 000 1.mai-demonstranter  på Youngstorget. 8 500 gikk i toget.
Full innsats for arbeid til alle og fortsatt kamp mot sosial dumping var Statsminister Jens Stoltenbergs viktigste budskap i sin tale. Og nå skal det innføres solidaransvar fortsatte Stoltenberg.

03.05.09   |   Les mer

Konkurser i uke 18

En virkedag mindre medførte færre konkurser enn i uke 17. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma i byggebransjen i uke 18. Samt i to leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

03.05.09   |   Les mer

Stigende arbeidsløshet også i april

I følge en pressemelding fra NAV i dag er det ved utgangen av april registrert 72 200 helt ledige hos NAV. Arbeidsløsheten er fortsatt høyest i bygg og anlegg, med 6,0 prosent og i industrien med 5,0 prosent
Lavest arbeidsløshet finner vi i undervisning og innen helse, pleie og omsorg.
Nesten en tredjedel av de arbeidsløse er unge voksne mellom 20-29 år.
Ved utgangen av april er 18 300 personer permittert.

30.04.09   |   Les mer

1 000 selskap kan bli tvangsavviklet

I en pressemelding fra Brønnøysundregistrene blir det opplyst at per 1. april 2009 manglet det regnskap for regnskapsåret 2007 fra 1 001 aksje-og allmennaksjeselskap  eller boligbyggelag. Disse står nå i fare for å bli tvangsavviklet.
Enheter som ikke sender inn regnskapet sitt innen 22. mai 2009 blir oversendt tingretten, som avgjør om enhetene skal tvangsavvikles etter reglene i konkursloven.

28.04.09   |   Les mer

Dagpenger når overgangsreglene oppheves

Overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra landene som ble EU/EØS-medlemmer i 2004 blir opphevet med virkning fra 1. mai 2009. Fra dette tidspunkt skal borgere fra disse landene behandles på lik linje med øvrige EØS-borgere.
For Romania og Bulgaria videreføres overgangsordningene.

27.04.09   |   Les mer
Syndiker innhold