Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Vill vest i byggebransjen

Den internasjonale systemkrisen fører til oppsigelser over en lav sko i byggebransjen. På lengre sikt kan konsekvensene bli mer svart arbeid, og mer sosial dumping. I Oslo Bygningsarbeiderforening møter vi nesten daglig folk som får uriktige oppsigelser, som lures på lønn, feriepenger og oppsigelsestid, og som blir forsøkt presset over i svart arbeid eller enkeltmannsforetak.

17.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 7

I uke 7 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 17 firmaer i byggebransjen, samt i to utleiefirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

14.02.09   |   Les mer

THT Bygg & Anlegg as slått konkurs

Ved Asker og Bærum tingrett ble det den 11.02.2009 åpnet konkurs i boet til THT Bygg & Anlegg AS. Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Bygningsarbeiderforening begjærte firmaet konkurs på grunn av utestående lønn og feriepenger hos våre medlemmer. De ansatte i firmaet hadde utestående lønn fra 1. desember 2008 fram til dags dato.

11.02.09   |   Les mer

Må vente i opptil tre måneder på dagpenger fra NAV

Etter regelen skal de fleste få dagpenger etter to til tre uker, men behandlingstida i Oslo og Hordaland kan bli opptil tre måneder. Akershus og Østfold har også store problemer med behandlingstida. Det kan ikke fortsette på denne måten lenger. Vis respekt for de som betaler for spekulasjonsøkonomien og pyramidespillerne - og i dag står uten arbeid!

10.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 6

I uke 6 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 17 firmaer i byggebransjen, samt i ett formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

09.02.09   |   Les mer
Syndiker innhold