Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkursrytter konkurs igjen

I følge Brønnøysundregisterne er den kjente konkursrytter Arnt Vidar Vågen konkurs med firmaet Fagvikar as, eller Rent Engineering som det het tidligere. Det er ikke lenger enn siden 27/4-2007 at Rent as, eller Kapital & Finans som det ble omdøpt til rett før konkursen og som det opprinnelig het, ble slått konkurs ved Nordmøre tingrett.

06.12.08   |   Les mer

I THT Bygg & Anlegg var siste ordinære lønn i uke 39

I slutten av forrige uke ble Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Bygningsarbeiderforening oppsøkt av polske, svenske og norske ansatte i firmaet THT Bygg & Anlegg as. Ingen hadde fått ordinær lønn siden uke 39. Det er tre uker igjen til jul og fortvilelsen var til å ta og føle på. Det ble derfor i all hast samlet inn nødvendig dokumentasjon og oversendt et påkrav på rundt en million kroner.

05.12.08   |   Les mer

Langemyhr-ansatte får endelig sin rettmessige lønn?

De tidligere ansatte hos Byggmester Harald Langemyhr as har venta lenge på den rettmessige lønna de har til gode hos byggmesteren. Nå tyder mye på at byggherre Oslo kommune er sitt ansvar bevisst og betaler ut lønna. Byråd for byutvikling Merethe Agerbak-Jensen sier til VG nett at de polske arbeiderne får utbetalt lønna før jul

28.11.08   |   Les mer

Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa

En foreløpig versjon av denne hvitboka kom i juli 2008. Den foreliggende versjonen har et nytt kapittel II som inneholder eksempler på erfaringer med å drive inn lønnskrav for utenlandske arbeidere. Ellers er innholdet det samme.

11.11.08   |   Les mer

Utenlandske arbeidere i Oslo og Akershus blir dumpet av sine arbeidsgivere

Advokat og daglig leder for fri rettshjelp, Bente Oftedal Roli, kan fortelle  rystende historier om arbeidsgivere som gir fullstendig blaffen i de ansatte. Fri rettshjelps-ordningen har hatt en kraftig økning av utenlandske arbeidstakere som tar kontakt fordi de har blitt dumpet av arbeisgiver uten å få lønn eller feriepenger.

29.10.08   |   Les mer
Syndiker innhold