Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 8

I uke 8 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 19 firmaer i byggebransjen, samt i to utleiefirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

20.02.09   |   Les mer

Endret permitteringsregelverk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskrifta slik at lengen av tida en kan motta dagpenger under permittering er økt fra 30 til 52 uker. Dette gjelder allerede fra 1. februar. Lønnsplikta i arbeidsgiverperioden er redusert fra 10 dager til 5 dager med virkning fra 1. april i år.

18.02.09   |   Les mer

Flere måneder uten lønn på prestisjeprosjektet Ringnes Park i Oslo

For andre gang denne uka samme historia om uteblitt lønn. I dag var det 15 litauiske bygningsarbeidere som møtte opp på kontoret til Oslo Bygningsarbeiderforening. De hadde jobbet flere måneder uten at de fikk den lønna de hadde krav på. I november dro de tilbake til Litauen, men kom nå tilbake til Norge for å gjøre et nytt forsøk på å få ut noe av det de har til gode.

17.02.09   |   Les mer

Vill vest i byggebransjen

Den internasjonale systemkrisen fører til oppsigelser over en lav sko i byggebransjen. På lengre sikt kan konsekvensene bli mer svart arbeid, og mer sosial dumping. I Oslo Bygningsarbeiderforening møter vi nesten daglig folk som får uriktige oppsigelser, som lures på lønn, feriepenger og oppsigelsestid, og som blir forsøkt presset over i svart arbeid eller enkeltmannsforetak.

17.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 7

I uke 7 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 17 firmaer i byggebransjen, samt i to utleiefirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

14.02.09   |   Les mer
Syndiker innhold