Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Lovforslag om solidaransvar

I dag la regjeringa fram lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønn. I en pressemelding fra arbeids- og inkluderingsdepartementet  sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at regjeringa dermed følger opp et viktig punkt i handlingsplan 2 mot sosial dumping. Han sier videre at dette vil styrke seriøse bedrifters konkurransemuligheter i forhold til useriøse og skal gjelde der tariffavtaler er allmenngjort.

08.05.09   |   Les mer

Ny Tariffnemnd er oppnevnt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt ny Tariffnemnd med virkning fra 1. mai. Fire av representantene er nye, men LOs representant, Ellen Stensrud fortsetter.
I en pressemelding fra departementet sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen at han er glad for å ha fått på plass svært kompetente personer som kan ivareta det viktige arbeidet i tariffnemnda.

08.05.09   |   Les mer

Skal vi allmenngjøre bare minstelønna?

På Oslofjordkonferansen i dag ble rapporten "Trenger vi et alternativ eller et supplement til dagens allmenngjøringsordning"? lagt fram. Rapporten er skrevet av Kjell Skjærvø på oppdrag fra Fellesforbundet. Skjærvø begrunnet forslaget med å allmenngjøre bare minstelønna med at vi trenger en ordning som er mer robust overfor EF-retten og vekslende norske regjeringer. 

05.05.09   |   Les mer

Vellykket 1. mai med 8 500 i toget i Oslo

Årets 1. mai talere ble møtt av et strålende sommervær og rundt 10 000 1.mai-demonstranter  på Youngstorget. 8 500 gikk i toget.
Full innsats for arbeid til alle og fortsatt kamp mot sosial dumping var Statsminister Jens Stoltenbergs viktigste budskap i sin tale. Og nå skal det innføres solidaransvar fortsatte Stoltenberg.

03.05.09   |   Les mer

Konkurser i uke 18

En virkedag mindre medførte færre konkurser enn i uke 17. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma i byggebransjen i uke 18. Samt i to leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

03.05.09   |   Les mer
Syndiker innhold