Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 14

I uke 14 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 22 firma i byggebransjen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

04.04.09   |   Les mer

Solidaransvar nå!

Etter at finanskrisen gjorde seg gjeldende høsten 2008, har det ikke gått en uke uten at det har troppet opp utenlandske arbeidere hos Oslo Bygningsarbeiderforening som ikke har fått lønna de har krav på. Heldigvis finnes det et virkemiddel som kan bedre situasjonen: Solidaransvar
04.04.09   |   Les mer

Arbeidsløsheten fortsetter å stige

Ved utgangen av mars er det registrert 70 735 helt arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er fortsatt høyest i bygg og anlegg med 6,2 prosent av arbeidsstyrken, noe som tilsvarer 11 904 registrerte arbeidsløse. Innen industriarbeid er prosenten 4,7. Dette utgjør 10 333 registrerte arbeidsløse.

17 100 personer er permittert ved utgangen av mars.

 

02.04.09   |   Les mer

Enighet i tariffoppgjøret LO - NHO

Det ble oppnådd enighet mellom LO og NHO i årets tarifforhandlinger. Resultatet ble et generelt tillegg på en krone i timen for alle. I tillegg gis et ekstra lavlønnstillegg på det samme beløpet. I en kommentar på Fellesforbundets hjemmeside sier forbundsleder Arve Bakke at han er godt fornøyd med årets mellomoppgjør. Resultatet er i tråd med LOs krav og gir reallønnssvekst

31.03.09   |   Les mer

Dagpenger og permittering i påsken

Det ytes vanligvis ikke dagpenger under arbeidsløshet ved permittering i påskeuken, men det finnes unntak fra denne regelen.
I henhold til forskriftene ytes det ikke dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager.
Søknad om dispensasjon fra reglene om dagpenger i forbindelse med påsken må fremmes skriftlig av bedriften.

30.03.09   |   Les mer
Syndiker innhold