Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Departementet ber i sitt høringsbrev om synspunkter på om det skal innføres solidaransvar. Oslo Bygningsarbeiderforening har gjort rede for vårt syn i Hvitbok om solidaransvar for lønn. Vi går her inn for innføring av solidaransavr i byggenæringa. Når departementet foreslår at et solidaransvar innføres generelt der tariffavtalen er allmenngjort, så mener vi det er fornuftig 

05.03.09   |   Les mer

Flere måneder uten lønn på Ringnes Park

De siste par månedene har det dukket opp stadig nye grupper av baltiske arbeidere hos Oslo Bygningsarbeiderforening som har jobbet for innleiefirmaene Sventas NUF og Lunart Nor på OKK Entreprenørs byggeplass Ringnes Park i Oslo. De har alle hatt det til felles at de ikke har fått den lønna de har krav på. Noen har gått flere måneder uten lønn.

04.03.09   |   Les mer

Bygningsferien 2009

Fellesforbundet og BNL anbefaler at bygningsferien 2009 legges til uke 28, 29 og 30. Dette er en anbefaling fra organisasjonene.
Sommerferien er dermed lagt til perioden fra og med mandag 6. juli til og med fredag 24. juli. 
 

03.03.09   |   Les mer

Arbeidsløsheten økte kraftig i februar

Ved utgangen av februar er det registrert 67 400 arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er høyest i bygg, med 5,8 prosent av arbeidsstyrken (i bransjen) eller 11 190 registrerte arbeidsløse. Innen industriarbeid er prosenten 4,4 som tilsvarer 9 673 personer.

01.03.09   |   Les mer

Konkurser i uke 9

I uke 9 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 22 firmaer i byggebransjen. Dette er 3 flere enn i forrige uke. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.
 

01.03.09   |   Les mer
Syndiker innhold