Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Langemyhr-ansatte får endelig sin rettmessige lønn?

De tidligere ansatte hos Byggmester Harald Langemyhr as har venta lenge på den rettmessige lønna de har til gode hos byggmesteren. Nå tyder mye på at byggherre Oslo kommune er sitt ansvar bevisst og betaler ut lønna. Byråd for byutvikling Merethe Agerbak-Jensen sier til VG nett at de polske arbeiderne får utbetalt lønna før jul

28.11.08   |   Les mer

Hvitbok om solidaransvar for lønn i byggenæringa

En foreløpig versjon av denne hvitboka kom i juli 2008. Den foreliggende versjonen har et nytt kapittel II som inneholder eksempler på erfaringer med å drive inn lønnskrav for utenlandske arbeidere. Ellers er innholdet det samme.

11.11.08   |   Les mer

Utenlandske arbeidere i Oslo og Akershus blir dumpet av sine arbeidsgivere

Advokat og daglig leder for fri rettshjelp, Bente Oftedal Roli, kan fortelle  rystende historier om arbeidsgivere som gir fullstendig blaffen i de ansatte. Fri rettshjelps-ordningen har hatt en kraftig økning av utenlandske arbeidstakere som tar kontakt fordi de har blitt dumpet av arbeisgiver uten å få lønn eller feriepenger.

29.10.08   |   Les mer

Nye satser for allmenngjøringen fra 1. november

Bevisst trenering fra NHO har forsinket de nye satsene med flere måneder

28.10.08   |   Les mer

Støtte til tiltalte streikevakter i Sverige

Oslo Bygningsarbeiderforening vedtok på sitt styremøte den 14. oktober en støtteerklæring til de 26 streikevaktene fra Malmø Lokale Samorganisasjon av SAC, som i november i år skal for retten, siktet for "ulydighet mot ordensmakten."

15.10.08   |   Les mer
Syndiker innhold