Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 5

I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firmaer i byggebransjen, samt ett bemanningsfirma. Eventuelle konkurser i elektrofirmaer og heis er ikke medregnet.

02.02.09   |   Les mer

Fri flyt av arbeidskraft?

Den økonomiske krisa går hardt utover bygningsarbeiderne om dagen, rotnorske såvel som utenlandske. Da kommer det tydeligere for dagen hvilket menneskesyn man opererer med i NHO-huset på Majorstua. "Poenget med fri flyt av arbeidskraft er at den skal flyte fritt, det vil si etter konjunkturene," sier NHOs visepresident, Kristin Skogen Lund, i et intervju.

02.02.09   |   Les mer

Fagvikar as - dets konkursbo

4. desember 2008 gikk styreleder Arnt Vidar Vågen til Asker og Bærum tingrett med oppbudsbegjæring. Det opplyses at firmaets gjeld er ca 20 mill. kroner. I referat fra styremøte 3. desember 2008 opplyses det at Fagvikar innstiller sin virksomhet fra samme dato og at 78 ansatte lovlig er sagt opp. I følge bostyrers innberetning er nok ikke det helt sikkert!

 

 

31.01.09   |   Les mer

Desemberlønna er ikke utbetalt i THT Bygg & Anlegg as

Når de ansatte skulle ha desemberlønna 15. januar fikk de i stedet en krøllete lapp i hånda med beskjed om at lønna ble forsinket pga overgang til ny eier. Lappen var underskrevet Bo Herbert Markuszewska (ny eier).

 

29.01.09   |   Les mer

Permitteringsreglene tilpasses svekket arbeidsmarked

Antall dager som arbeidsgiver har lønnsplikt under permittering foreslås redusert fra 10 til 5 dager. Samtidig foreslår regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permitteringer økes fra 30 til 42 uker.

 

27.01.09   |   Les mer
Syndiker innhold