Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 21/2017

Sjøl med bare fire arbeidsdager var det veldig mange konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 26.05.17   |   Les mer

Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating de siste fem månedene. 23.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 20/2017

Kun fire arbeidsdager denne uka og noen færre konkursåpninger, men tallene er allikevel høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 19.05.17   |   Les mer

Økte byggekostnader

Byggekostnadene for boliger økte med 0,5 prosent fra mars til april i år. Materialkostnadene økte med 1,0 prosent i samme periode, men det var ingen økning i arbeidskraftkostnadene. Fra april 2016 til april 2017 økte kostnadene for bygging av eneboliger i tre og boligblokker med henholdsvis 2,6 og 2,9 prosent. De tilsvarende materialkostnadene økte med 2,7 og 3,0 prosent i samme periode for eneboliger og boligblokker. 19.05.17   |   Les mer

Regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2017

Grunnbeløpet i folketrygda øker fra 92 576 til 93 634 fra 1. mai 2017. Det er en økning på 1 058 kroner, som tilsvarer 1,14 prosent. I en pressemelding skriver Arbeids- og sosialdepartementet at Regjeringa og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2017. Pensjonistene nekter imidlertid å signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret. 18.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold