Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Fortsatt økende tilgang på boligprosjekter

Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal i 2016. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger. Selv om det var vekst på slutten av 2016 var pågangen av nye ordrer stor også i 1. kvartal 2017. Totalt økte ordretilgangen på nye prosjekter for bygge- og anleggssektoren med 28 prosent i forhold til 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. 16.05.17   |   Les mer

Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriften for byggfag

Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæringer av 24. april 2017 og 2. mai 2017 om justering av allmenngjøringsforskirftenes lønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2017. I forskrift 23. september 2016 nr 1241 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4 15.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 19/2017

Ei ny uke med urovekkende høye konkurstall. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 28 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 12.05.17   |   Les mer

Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområdet våren 2017

Rapporten beskriver omfanget fra bemanningsforetak i byggebransjen i hovedstadsområdet, samt lovligheten av disse innleieforholdene. Rapporten går også inn på hvilken potensiell trussel utviklingen utgjør og kommer med innspill til videre debatt. Det ferskeste tallmaterialet er en undersøkelse foretatt på 59 byggeplasser i Oslo og Akershus. 10.05.17   |   Les mer

166 000 tapte arbeidsdager

166 000 arbeidsdager gikk tapt som følge av 14 arbeidskonflikter i 2016. Til sammenlikning var det 10 konflikter med tap av 148 000 arbeidsdager ved forrige hovedoppgjør. I de 14 arbeidskonfliktene i 2016 var det involvert 8 900 arbeidstakere. Flest tapte arbeidsdager var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakere involvert med tap av 92 700 arbeidsdager. Det utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året. 09.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold