Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Det er varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang

I forbindelse med årets tariffoppgjør er det varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang. Det betyr at det kan være streik fra søndag 8. april. I praksis vil det, for de fleste, bety at det kan være streik fra mandag 9. april ved arbeidstidas begynnelse. Vi ber om at det settes i gang nødvendige tiltak for at en eventuell streik kan bli effektiv - streikevakter osv. 03.04.18   |   Les mer

Konkurser i uke 13/2018

I påskeuka har det naturlig nok vært få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 30.03.18   |   Les mer

Konkurser i uke 12/2018

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foret 23.03.18   |   Les mer

Svak nedgang i igangsettingstillatelser i 2017

I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 35 300 boliger. Det er 3 prosent færre boliger enn i 2016. Oslo og Akershus ga igangsettingstillatelser til flest boliger. Der ble det gitt tillatelser til bygging av henholdsvis 5 600 og 5 000 boliger i 2017. Det er Oslo som ligger først når det gjelder antall blokkleiligheter, med 4 500, etterfulgt av Akershus, med 2 400, viser nye tall fra Byggareal. 22.03.18   |   Les mer

Neste nummer av avisa Bygningsarbeideren på vei til postkassene

Årets første nummer av avisa Bygningsarbeideren er nå kommet fra trykkeriet. Går alt etter planen vil den være levert før påskeferien tar til, og du kan lese den i ro og fred i en velfortjent påskeferie. Men som alltid kan du allerede nå lese avisa på nett 20.03.18   |   Les mer
Syndiker innhold