Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Flere nye bygg

I 1. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 200 boliger med i alt 1 200 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2016. for næringsbygg var økningen på 17 prosent. Størst var økningen for igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger, hvor økningen var 43 prosent sammenliknet med 1. kvartal i 2016. Ser man på igangsettingstillatelsene for det enkelte fylke, er det Akershus som ligger på topp. 09.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 18/2017

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 05.05.17   |   Les mer

Bedriftene varsler om færre oppsigelser og permitteringer

NAV mottok 2 600 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i mars. I fjor var tilsvarende tall 4 400. I løpet av første kvartal 2017 mottok NAV varsler om 6 900 mulige oppsigelser og permitteringer, mot 14 700 for samme periode i 2016. 60 prosent av varslene i første kvartal gjaldt oppsigelser. Det er en nedgang på 68 prosent fra i fjor. NAV mottar flest varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i industrinæringen. 04.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 17/2017

Den absolutt verste konkursuka så langt i år. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 29 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 28.04.17   |   Les mer

Økende pågang hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere registrerte 127 638 henvendelser i 2016. Det er en økning på omlag 16 000 henvendelser fra året før. Flertallet av de besøkende kommer fortsatt fra Polen, etterfulgt av personer fra India, Tyskland og Litauen. Servicesentrene legger til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge og er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skateetaten og Utlendingsdirektoratet. 27.04.17   |   Les mer
Syndiker innhold