Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Laveste nettoinnvandring på ti år

Nettoinnvandringen til Norge var 3 700 lavere i 2016 enn året før, primært på grunn av høy utvandring, i følge nye tall fra statistikken Flyttinger. Flere kom fra Asia, særlig Syria, mens færre kom fra Europa. 66 800 innvandret til Norge i 2016. Det er 500 færre enn året før, mens litt over 40 700 personer utvandret, 3 300 flere enn i 2015. Det ga en nettoinnvandring på 26 100, og en må helt tilbake til året 2006 for å finne et lavere tall. 25.04.17   |   Les mer

Flere tillatelser til nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra statistikken Byggareal. Det var også en økning for andre typer bygninger. Igansettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2004, med en utflating på et rekordhøyt nivå de siste tre månedene. 24.04.17   |   Les mer

Konkurser i uke 16/2017

Litt flere arbeidsdager enn i forrige uke, og en betydelig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 21.04.17   |   Les mer

Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

Den totale omsetningen for virksomheter i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner; 23,5 milliarder mer enn året før. Det tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken "omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet". 20.04.17   |   Les mer

Årets første nummer av Bygningsarbeideren kommer rett over påske

På grunn av litt tidsnød rakk vi ikke å få sendt årets første nummer av avisa Bygningsarbeideren til trykkeriet såpass tidlig at den rakk ut til våre medlemmer og lesere før påskeferien. Men den blir feid ut fra trykkeriet første arbeidsdag etter påske. 14.04.17   |   Les mer
Syndiker innhold