Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 29/2017

I den andre uka i fellesferien var det en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 4 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 21.07.17   |   Les mer

Konkurser i uke 28/2017

Ingen markant nedgang i antall konkursåpninger, sjøl om fellesferien har begynt. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 14.07.17   |   Les mer

Økt arbeidsinnvandring første halvår

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at innvandringen av faglærte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS har økt med 13 prosent fra i fjor. UDI sine tall for første halvår viser også at det har kommet 7 prosent flere sesongarbeidere, mens arbeidsinnvandringen fra EU/EØS er stabil og på nivå med 2016. 11.07.17   |   Les mer

Konkurser i uke 27/2017

Fortsatt mange konkursåpninger den siste uka før fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 07.07.17   |   Les mer

Sterk start på 2017 for byggenæringene

Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenliknet med samme periode året før. Den sterke veksten i 1. termin 2017 har sammenheng med økt omsetning blant virksomhetene i næringen oppføring av bygninger. Denne næringen opplevde en økning på 11,2 prosent fra 1. termin 2016. 03.07.17   |   Les mer
Syndiker innhold