Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Bygg og anlegg omsatte for nærmere 500 milliarder i 2015

I 2015 omsatte virksomheter innen bygg og anlegg for 489,1 milliarder kroner. Det er en vekst på 5,8 prosent fra 2014. Med en slik vekst i omsetning fra 2014 til 2015 fortsatte bedriftene i bygge- og anleggsbransjen veksten fra de foregående årene. Veksten fra 2014 til 2015 er imidlertid noe svakere enn i den foregående perioden da den var på 6,3 prosent. 02.06.17   |   Les mer

Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner

Mellom januar og april i år ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel. Det er færre enn på samme tid i fjor. Svindel med dagpenger topper statistikken. Gjennomsnittsbeløpet for anmeldelsene er 162 000 kroner. De fleste sakene gjelder svindel med arbeidsavklaringspenger eller dagpenger, som skal sikre inntekten når man er under behandling eller på tiltak, eller ved arbeidsløshet. Til sammen er det svindlet for nærmere 44 millioner kroner av disse stønadene. 30.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 21/2017

Sjøl med bare fire arbeidsdager var det veldig mange konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 26.05.17   |   Les mer

Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, med en utflating de siste fem månedene. 23.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 20/2017

Kun fire arbeidsdager denne uka og noen færre konkursåpninger, men tallene er allikevel høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 19.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold