Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Ledigheten fortsetter å falle

Antall personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 personer i november, i følge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt også med 1 700 personer. I gjennomsnitt var det 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos Nav hver virkedag i november. Det er nesten 300 færre hver dag sammenliknet med starten av 2016 01.12.17   |   Les mer

Konkurser i uke 47/2017

Det var en økning i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 24.11.17   |   Les mer

Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstillatelsene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016. 23.11.17   |   Les mer

Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordrer i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterkt innen anleggsssektoren. Sammenliknet med forrige år har ordretilgangen i byggebransjen økt med 7 prosent, mens anleggssektoren hadde en vekst på hele 55 prosent. 21.11.17   |   Les mer

Litt mindre byggeavfall

Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra riving har gått ned rundt 8,2 prosent. Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er lite forurenset og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. 20.11.17   |   Les mer
Syndiker innhold