Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 39/2017

Fortsatt veldig høye konkurstall, og denne uka var det en betydelig økning fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 29.09.17   |   Les mer

Full støtte til aksjonen i Kaefer Energy

Lønnstilbudene fra Kaefer Energy har bare vært noen kroner over garantibestemmelsene, og styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, mener de Kaefer-ansatte kjemper en rettferdig kamp for en lønn å leve av. Ledelsen i Kaefer prøver å undergrave den lovlige aksjonen med massiv innleie. 27.09.17   |   Les mer

Stå på for tariffavtale!

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har vedtatt en støtteuttalelse til de streikende ved bedriften Sekkingstad i Hordaland. Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Situasjonen ved bedriften Sekkingstad er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til Norse Productions på Skaganeset ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven. 27.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 38/2017

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.09.17   |   Les mer

Sterk nedgang i byggetillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august., viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igansettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, som deretter flatet ut i desember 2016. 21.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold