Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 25/2019

Så kom det ei ny verstinguke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 35 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet 21.06.19   |   Les mer

Regulering av grunnbeløpet (G) i folketrygda fra 1. mai 2019

Grunnbeløpet i folketrygda øker fra kr 96 883 til kr 99 858 fra 1. mai 2019. Det er en økning på kr 2 975 som tilsvarer en økning på 3,07 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,20 prosent. Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent. 14.06.19   |   Les mer

Nytt vedtak i tariffnemnda trådte i kraft fra 1. juni 2019

Tariffnemndas vedtak av 25.05.2019 om endring av lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge på grunnlag av mellomoppgjøret 2019, trådte i kraft fra 1. juni 2019. 14.06.19   |   Les mer

Konkurser i uke 24/2019

Kun fire arbeidsdager denne uka og en kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet 14.06.19   |   Les mer

Konkurser i uke 23/2019

Ei ny uke med fryktelig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 29 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet 07.06.19   |   Les mer
Syndiker innhold