Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Økte byggekostnader

Byggekostnadene for boliger økte med 0,5 prosent fra mars til april i år. Materialkostnadene økte med 1,0 prosent i samme periode, men det var ingen økning i arbeidskraftkostnadene. Fra april 2016 til april 2017 økte kostnadene for bygging av eneboliger i tre og boligblokker med henholdsvis 2,6 og 2,9 prosent. De tilsvarende materialkostnadene økte med 2,7 og 3,0 prosent i samme periode for eneboliger og boligblokker. 19.05.17   |   Les mer

Regulering av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2017

Grunnbeløpet i folketrygda øker fra 92 576 til 93 634 fra 1. mai 2017. Det er en økning på 1 058 kroner, som tilsvarer 1,14 prosent. I en pressemelding skriver Arbeids- og sosialdepartementet at Regjeringa og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdas grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2017. Pensjonistene nekter imidlertid å signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret. 18.05.17   |   Les mer

Fortsatt økende tilgang på boligprosjekter

Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal i 2016. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger. Selv om det var vekst på slutten av 2016 var pågangen av nye ordrer stor også i 1. kvartal 2017. Totalt økte ordretilgangen på nye prosjekter for bygge- og anleggssektoren med 28 prosent i forhold til 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. 16.05.17   |   Les mer

Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriften for byggfag

Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæringer av 24. april 2017 og 2. mai 2017 om justering av allmenngjøringsforskirftenes lønnssatser på grunnlag av mellomoppgjøret 2017. I forskrift 23. september 2016 nr 1241 om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres endringer i satsene i § 4 15.05.17   |   Les mer

Konkurser i uke 19/2017

Ei ny uke med urovekkende høye konkurstall. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 28 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 12.05.17   |   Les mer
Syndiker innhold