Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 46/2017

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 17.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 45/2017

Konkurstallene omtrent på samme høye nivå som i forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 10.11.17   |   Les mer

Fortsatt vekst i bygg og anlegg

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tas det hensyn til sesongvariasjoner økte bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal. Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Produksjonen i byggesektoren økte i samme periode med 0,9 prosent viser nye tall fra Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet. 07.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 44/2017

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 03.11.17   |   Les mer

Nedgang i arbeidsledigheten i oktober

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i oktober, viser sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 900 personer. Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober. På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. 03.11.17   |   Les mer
Syndiker innhold