Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 15/2017

Selv om det er påske og veldig kort uke, så ble åpnet konkurs i flere firmaer. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 7 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 14.04.17   |   Les mer

Stabile byggekostnader

Byggekostnader for boliger var uendret fra februar til mars i år. Materialkostnadene økte med 0,2 prosent i samme periode. Fra mars 2016 til mars 2017 økte kostnadene for bygging av eneboliger i tre og boligblokker med henholdsvis 3,1 og 3,2 prosent. De tilsvarende materialkostnadene økte med 3,4 og 3,1 prosent i samme periode for eneboliger og boligblokker. 11.04.17   |   Les mer

Konkurser i uke 14/2017

Antall konkursåpninger økte kraftig denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 07.04.17   |   Les mer

Mellomoppgjøret 2017

Den 4. april ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om innregulering av satser etter Fellesoverenskomst for byggfag. Den garanterte minstefortjenesten for fagarbeidere økte fra kr 193,60 til kr 197,90, gjeldende fra 1. april. Forøvrig gir årets oppgjør et generelt tillegg på 50 øre som også gjelder fra 1. april 04.04.17   |   Les mer

Konkurser i uke 13/2017

Konkurstallene omtrent som i forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 31.03.17   |   Les mer
Syndiker innhold