Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 26/2017

Det går mot ferietider og denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 30.06.17   |   Les mer

Ny rapport om IA-avtalen

Flere eldre inkluderes, mens flere unge blir stående utenfor arbeidslivet, ifølge en ny rapport om status og utvikling for målene i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv). Andelen sysselsatte i befolkningen har hatt en avtakende tendens de siste årene og ligger nå 2,3 prosentpoeng lavere enn da avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og myndighetene i 2001. 30.06.17   |   Les mer

Konkurser i uke 25/2017

Veldig mange konkursåpninger denne uka også, men tross alt en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 23.06.17   |   Les mer

Færre boliger, flere næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det var en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger fra høsten 2014 og fram til et rekordhøyt nivå høsten 2016. De siste sju månedene har antall tillatelser derimot gått ned. 23.06.17   |   Les mer

Omtrent uendret sesongjustert sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,4 prosent i 1. kvartal 2017. Det er omtrent uendret fra 4. kvartal 2016. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Det egenmeldte sjukefraværet gikk ned med 5,9 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, mens det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosent. Til sammen gir dette en nedgang på 0,4 prosent. Fraværet for menn og kvinner viste begge en nedgang, på henholdsvis 0,6 og 0,3 prosent. 22.06.17   |   Les mer
Syndiker innhold