Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Stabilt sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017. Det er en nedgang på 0,04 prosent fra 1. kvartal 2017. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Også for menn og kvinner hver for seg var det bare små endringer. 21.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 37/2017

En økning i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.09.17   |   Les mer

Anbefalt bygningsferie 2018

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om en anbefalt bygningsferie for 2018. Fellesferien er fastsatt til 9. - 27. juli. Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger 15.09.17   |   Les mer

Bygg og anlegg øker fortsatt

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at omsetningen for virksomhetene i bygg og anlegg var på 71,9 milliarder kroner i månedene mars - april i år. Det tilsvarer en vekst på 7,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Hittil i år har virksomhetene i bygge- og anleggsnæringen omsatt for i underkant av 134 milliarder kroner, viser statistikken Omsetningen i bygge - og anleggsnæringen. 12.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 36/2017

Det var en økning i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 08.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold