Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Fagarbeiderlønna i Fellesoverenskomst for byggfag økte med kr 5,90 per time

Den 14. og 15. mars 2018 ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening på Fellesoverenskomst for byggfag (FOB). De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble gjennomført på grunnlag av mandat som fremkommer av Riksmeklerens møtebok av 2. og 4. mars, samt protokoll mellom LO og NHO av 13. mars 2018. 10.04.18   |   Les mer

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er spesielt fornøyd med resultatet når det gjelder kravene angående Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hullene i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere. 08.04.18   |   Les mer

Konkurser i uke 14/2018

Tross en kort arbeidsuke var det veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 06.04.18   |   Les mer

Flere besøker SUA

På SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) jobber Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og UDI sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Antall henvendelser er økende. I 2017 tok 139 402 personer kontakt med servicesentrene. 05.04.18   |   Les mer

Det er varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang

I forbindelse med årets tariffoppgjør er det varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang. Det betyr at det kan være streik fra søndag 8. april. I praksis vil det, for de fleste, bety at det kan være streik fra mandag 9. april ved arbeidstidas begynnelse. Vi ber om at det settes i gang nødvendige tiltak for at en eventuell streik kan bli effektiv - streikevakter osv. 03.04.18   |   Les mer
Syndiker innhold