1 200 færre ledige i januar

Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86 400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Når det justeres for bruddet i statistikken, anslår NAV at antallet helt ledige har gått ned med 4 700 sammenliknet med januar i fjor. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Det er på Sør- og Vestlandet at ledigheten har gått mest ned.

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledigehet med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og <fjordane med 1,7 prosent.

Les mer: nav.no