15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er spesielt fornøyd med resultatet når det gjelder kravene angående Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hullene i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Les mer om resultatene fra tariffoppgjøret:

LO

Løpeseddel fra LO

Fellesforbundet

URAVSTEMNINGEN AVHOLDES 26. APRIL