Anbefalt bygningsferie 2018

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om en anbefalt bygningsferie for 2018. Fellesferien er fastsatt til 9. - 27. juli. Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de  lokale foreninger

Partene anbefalte at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

  1. Påsken 2018 (3 feriedager). Legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka
  2. Fredag 11. mai 2018 (1 feriedag)
  3. Sommerferien 2018 (hovedferie - 3 uker, 15 feriedager). Anbefales lagt til tiden fra og med mandag 9. juli til og med fredag 27. juli (uke 28, 29 og 30)
  4. Øvrige feriedager (6 feriedager). Avtales lokalt

Les protokollen her