Ansgar Hotell og Engra Norge as

Petter A. Stordalens Choice Hotels Scandinavia vil sikre seg at gjeldende tariffavtaler på samtlige av de 15 stedene selskaper har hoteller under bygging følges. Det er E24 som skriver dette.