Arbeidstilsynet opprettholder pålegg i Langemyhr-saken.

Vi opprettholder de påleggspunktene vi varslet. De blir brakt videre som pålegg, sier avdelingsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet til Aftenposten. Han peker på at påleggene går på helt elementære forhold i norsk arbeidsliv, som må være på plass. Det går på arbeidsplass, arbeidstid og lønn. Det er ukompliserte forhold som det ikke er noen grunn til å la være å gjennomføre i dette firmaet også, slår han fast. Det er  e24 som skriver dette.