Bygg og anlegg øker fortsatt

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at omsetningen for virksomhetene i bygg og anlegg var på 71,9 milliarder kroner i månedene mars - april i år. Det tilsvarer en vekst på 7,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Hittil i år har virksomhetene i bygge- og anleggsnæringen omsatt for i underkant av 134 milliarder kroner, viser statistikken Omsetningen i bygge - og anleggsnæringen. Det er 9,0 prosent mer enn i de fire første månedene i 2016. Denne veksten er sterkere enn den vi så på samme tid i fjor. Veksten var da på 3,2 prosent. 

For virksomheter som tilhører næringen oppføring av bygninger har omsetningen steget med 7,7 prosent i 2. termin 2017 sammenliknet med i fjor. Virksomhetene som i hovedsak har aktivitet innen anleggsvirksohet og spesialisert bygge- og anelggsvirksomhet har i samme periode hatt en omsetningsvekst på henholdsvis 8,6 og 7,9 prosent.

Det var bygge- og anleggsvirksomhet i Buskerud som hadde den største omsetningsveksten i 2. termin. Der økte omsetningen med hele 14 prosent i forhold til samme periode i fjor. Virksomhetene i Finnmark viste den svakeste økningen med 0,2 prosent endring.

Les mer: ssb.no