Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

I følge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. Strukturstatistikk for bygge og anleggsvirksomhet viser at sysselsettingen økte med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Bransjen sysselsatte dermed i underkant av 235 000 personer. Økningen i antall foretak var noe svakere med 1,0 prosent vekst fra 2015.

Størst vekst i omsetning var det blant foretakene som driver med oppføring av bygninger. Disse hadde en omsetning på 270 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer en økning på 10,1 prosent fra året før. Næringen sysselsatte i underkant av 83 500 personer. Det er 2,3 prosent flere enn i 2015.

Foretakene innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde en omsetning på 203 milliarder kroner i 2016. Det er 5,8 prosent mer enn i 2015. Antall sysselsatte økte med 2,6 prosent i samme periode, til i underkant av 134 000 personer. 

I 2016 var det 424 foretak registrert med bygging av veier og jernbaner som sin hovedaktivitet. Dette omfatter foretak som bygger veier, motorveier, jernbaner, undergrunnsbaner, tuneller og broer. Disse foretakene hadde en omsetning på 35 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 3,3 milliarder, eller 10,6 prosent, fra året før. Det var også en økning innenfor den øvrige anleggsvirksomheten. Omsetningen innenfor anleggsvirksomheten totalt økte med 7,0 prosent fra 2015 til 2016. Næringen sysselsatte i overkant av  17 300 personer i 2016, en nedgang på 1,1 prosent fra året før.

Les mer: ssb.no