Byggmesterne i Oslo ut mot BNL/NHO

Byggmesterforbundet i Oslo er både overrasket og skuffet over sin hovedorganisasjon, Byggenæringens Landsforening. BNL er nemlig i tvil om det er nødvendig med fortsatt allmenngjøring. Begrunnelse: Det foreligger ikke "nok" sosial dumping.

I sin høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet den 6. september sår BNL tvil om det foreligger sosial dumping på norske byggeplasser - "i et omfang som gjør det nødvendig med fortsatt allmenngjøring". Det falt byggmesterne tungt for brystet. I sitt brev fra 11. september får BNL klar beskjed om hva byggmesterne syns om høringsuttalelsen:

 

– Byggmesterforbundet i Oslo (BFO) er både overrasket og meget skuffet over holdningen i brevet. BNL sier i brevet at de tviler på om det fortsatt foreligger sosial dumping på byggeplasser. Påstander som dette faller vel på sin egen urimelighet, poengterer byggmesterne overfor sin egen arbeidsgiverorganisasjon. Og byggmesterne er veldig klare på hva som er årsaken til at "cowboybransjen" bygg og anlegg har fått et noe bedre rykte på seg.

– En av grunnene til at byggenæringen har opptrådt seriøst, var allmenngjøringsvedtaket. Vi registrerte mye useriøs opptreden før dette vedtaket ble fattet. I ettertid har også mange av tvilerne gitt klart uttrykk for at allmenngjøringsvedtaket har vært sunt for byggenæringen, og at det har ført til at man i større grad har kunnet opptre seriøst, poengterer Byggmesterforbundet i Oslo.

 

Du kan lese mer hos Magasinett.org: www.frifagbevegelse.no/magasinett/article3831835.ece