Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskirftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

  • Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet
  • Presisering av begreptet "løfteredskap"
  • Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir
  • Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall
  • Presisering av krav til register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Du finner mer om endringsforskriftene her