Enighet mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening i mellomoppgjøret 2019

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har avsluttet forhandlingene for byggfagene som følge av mellomoppgjøret  2019. Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet prioriterte økning av minstelønnssatsene for de 18 000 medlemmene som er under fellesoverenskomst for byggfag. Forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet sier til Fellesforbundets nettside at han er glad for en god økning av minstelønnssatsene.

  • Satsene for fagarbeider har økt fra kr 203,80 til kr 209,70 per time
  • Satsen for fagarbeider uten fagbrev og uten bransjeerfaring har økt fra kr 183,10 til kr 188,40 per time
  • Satsen for ufaglært med ett års bransjeerfaring har økt fra kr 191,00 til kr 196,50 per time
  • Satsen for unge arbeidstakere har økt fra kr 122,90 til kr 126,50 per time
  • Akkorden reguleres med 2,5 prosent og overtidstillegget er regulert fra kr 260,38 til kr 268,66 per time.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har slutta i bedriften før vedtakelsen 23. april 2019. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid.

  1. Akkorder som løper før og etter 1. april, men avsluttes før 1. august 2019 benyttes dagens akkordsats
  2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2019 tillegges den nye påslagsprosenten eller kronefaktor.
  3. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare differansen mellom den avtalte påslagsprosenten eller kronefaktor og den nye.

Protokollen fra forhandlingsmøtet mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kan du lese her