Færre arbeidsledige i juni

Antallet registrerte helt arbeidsledige falt med 400 personer fra mai til juni, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt også med 400 personer. Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper.

Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5 000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest. 

I følge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige i juni, som er det samme som i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på arbeidsledigheten.

Det siste halvåret er det ingeniør- og ikt-fag, fulgt av bygg og anlegg samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Les mer: nav.no