Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 10 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstillatelsene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 15 prosent fra september til oktober. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden august 2016, men med en svak økning de siste fem månedene.

les mer: ssb.no